Prenájom adresy / Virtuálna kancelária | BC Zochova

left_margin
PRENÁJOM ADRESY / VIRTUÁLNA KANCELÁRIA

Prenájom adresy / Virtuálna kancelária

Podnikateľské centrum ponúka firmám prenájom sídla v centre mesta v historickej budove na Zochovej 5 v Bratislave. Prenájom sídla zahŕňa registračné sídlo pre vašu spoločnosť a príjem korešpondencie do vašej poštovej schránky, ktorá vám bude pridelená v budove Zochova 5 alebo Zochova 6/8, kde máte 24hod/7dní prístup.

POSTUP VYBAVENIA VIRTUÁLNEJ KANCELÁRIE

1. zašlite nám objednávku na kramaricova@bgroup.sk
2. zašlite vyplnený objednávkový formulár a nasledujúci dokument:
spoločenskú zmluvu (novovzniknutá firma)
výpis z obchodného registra (existujúca firma).
3. záujemcovu budú zaslané dokumenty:  návrh Zmluvy o prenájme registračného sídla spoločnosti,
zálohová faktúra.
4. po podpise Zmluvy a po prijatí zálohy / kaucie a aktivačného poplatku bude klientovi vydaný:
súhlas vlastníka nehnuteľnosti s registračným sídlom spoločnosti,
vyúčtovacia faktúra,
kľúč od poštovej schránky.

Dĺžka platnosti uzatváranej zmluvy ovplyvňuje postup vybavenia veci a cenovú ponuku.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY PRE VÁS
Príjem doporučenej korešpondencie 12 € s DPH / mesiac:
splnomocnenie klientom v Slovenskej pošte
oznámenie o prijatí doporučenej pošty emailom.
Prenájom seminárnych priestorov: podľa platného cenníka na www.bczochova.sk.

Cenník je platný od 1.11.2015.


right_margin